در یکی از فرم‌های عملیاتی (برای مثال فرم فروش)، فرم ایجاد/اصلاح سریالها را فراخوانی نمایید. از منوی شناور فرم، گزینه کنترل سریالها در کلیه عملیات کالا را فعال کنید.

سیستم پیامی جهت اطلاع کاربر نمایش می‌دهد:

با تأیید این پیام، از این پس برای کالاهای مورد استفاده در فرم‌های عملیاتی سریال در نظر گرفته خواهد شد.