مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان مدیریت دسترسی کاربران به شرکتها

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم جامع حسابداری تدبیر امکان در نظر گرفتن محدودیت دسترسی به شرکت‌های تعریف شده، برای هر یک از گروه‌های کاری وجود دارد. برای این منظور می‌توانید از گزینه “مدیریت دسترسی کاربران به شرکتها” استفاده نمایید.