نویسنده: گری دسلر

کتاب مدیریت منابع انسانی گری دسلر از جمله کتاب‌های مطرح آکادمیک در زمینه‌ی مدیریت منابع انسانی است که اکنون بیش از ده سال است در دانشگاه‌های دنیا به عنوان منبع آموزشی درس مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این کتاب نخستین بار در سال ۲۰۰۳ توسط انتشارات پیرسون منتشر شد و اکنون سیزدهمین ویرایش آن در بازار عرضه می‌شود.

در مقدمه این کتاب، به اهمیت مدیریت منابع انسانی و نقش آن در ایجاد فرصت‌های برابر برای انسان‌ها و نیز نقش استراتژیک این حوزه در سازمان‌ها پرداخته شده است. استخدام، جایابی، مدیریت توانمندی‌ها و استعدادها سرفصل‌های دیگر مطرح شده در این کتاب هستند. مباحثی مانند تجزیه و تحلیل شغل، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، آزمون استخدام و انتخاب کارکنان و مصاحبه شغلی، از جمله موضوعات مورد توجه در این بخش از کتاب است. مباحث آموزش و توسعه منابع انسانی، جبران خدمات و ارتباطات میان کارکنان سازمان از دیگر بخش‌های این کتاب می‌باشند.

دسلر در آخرین ویرایش کتاب خود، مدیریت منابع انسانی و ارتباط میان کارکنان در شرکت‌های کوچک، متوسط و فعالیت‌های کارآفرینانه را نیز با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار داده است.