سفر آقای زکی و خانم علوی امروز با بدرقه دوستان و آشنایان از مراغه آغاز شد.
این سفیران صلح روز شنبه مورخ ۵ اسفند ۱۳۹۶ بار سفر بستند و راهی میدان راه آهن شدند تا با بدرقه دوستان و آشنایان، جهانگردی خود را آغاز کنند.
گزارشگران صدا و سیمای استاني از مراسم بدرقه ایشان گزارشی تهیه کردند که از شبکه استانی آذربایجان شرقی پخش خواهد شد.
همراهان این زوج جوان نیز راس ساعت ۱۰ با وجود بارندگی شدید، از راه‌های دور و نزدیک (حتی از مسافت ۵۰ کیلومتری با دوچرخه)، در میدان راه آهن مراغه حضور به هم رسانیدند و سفرخوشي برای آنها آرزو کردند.
نیما و حبیبه پس از مراسم بدرقه، راهی جاده هشترود شدند و مراغه را به سمت زنجان ترک کردند تا در مراسمی که دوستانشان عصر روز شنبه در زنجان تدارک دیده بودند نیز حضور پیدا کنند و پس از خداحافظی با آنها راهی تهران شوند.
اخبار لحظه‌ای زوج جوان دوچرخه‌سوار را از تدبیر دنبال کنید.
#با_تدبیر_همراه_باشید