سیستم خزانه‎داری تدبیر

در این سیستم کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها به‌صورت نقدی یا چک ثبت و نگهداری می‌شود. سیستم خزانه‌داری همچنین مواردی همچون دسته چک، چاپ چک، هشدار سر رسید چکها، صورت مغایرت بانکی، مدیریت تنخواه، منابع و مصارف و نیز دفاتر و گزارشات متنوع مرتبط با نقدینگی و عملیات نقدی را شامل می‌شود.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.