نوشته: جان سي. ماكسول – ترجمه: فضل اله اميني

ناشر: سازمان فرهنگي فرا (چاپ یازدهم)

بزرگترین کشف عصر ما این است که: انسان­‌ها می­‌توانند با اصلاح نگرش­‌های ذهنی خود زندگانی خویش را اصلاح کنند. ویلیام جیمزدر این کتاب به طور کوتاه و مفید با مقوله نگرش آشنا می‌­شوید و اهمیت داشتن یک نگرش مثبت و خوب برای کسب موفقیت­‌های فردی و سازمانی را درک می‌­کنید. اگر شما مدیر و رهبر یک سازمان هستید، نمی‌­توانید در کار خود آرزوی موفقیت داشته باشید مگر آنکه به نگرش و طرز فکر کارکنان سازمان خود توجه کنید.نگاه ما به زندگی و کردار ما تعیین­‌کننده­‌ی حوادثی است که بر ما می­گذرد، نگرش­‌ها واگیردار هستند و سرعت پخش نگرش بد بیش­تر از نگرش خوب است. نگرش، واقعیت درونی هرکس را برملا می‌­کند و تظاهر آن، کارها و حرکات اوست. وجود نگرش خوب در میان بازیکن‌­ها لزوما سبب موفقیت تیم نمی‌­شود، اما داشتن نگرش بد شکست تیم را تضمین می­‌کند.از دیدگاه نویسنده این کتاب، “تنها فرق بین موفقیت و شکست، نوع نگاه است”. هیچ عاملی نمی­‌تواند افرادی را که دارای ذهنیت درست هستند، از رسیدن به هدف و مقصود بازدارد و هیچ عاملی نمی­‌تواند به کسانی که ذهنیت نادرست دارند کمک کند. بدون داشتن بازیکن­‌های بزرگ امکان بردن وجود دارد اما با داشتن بازیکن‌­های بزرگ هم می­توان میدان را به حریف واگذار کرد. بزرگ­ترین دستاوردهای تاریخ کار انسان­‌هایی بوده که فقط اندکی از انبوه همتایان خود پیش­تر بوده­‌اند.

فهرست مطالب:

مقدمه ی ناشر
پیش گفتار کتاب
بخش یک – اثر نگرش
اثر نگرش بر شیوه ی رهبری
اثر نگرش بر افراد
بخش دو – شکل گیری نگرش
عوامل موثر بر شکل گیری نگرش انسان
امکان تغییر نگرش
آیا موانع سبب پیشبرد نگرش انسان می شوند؟
بخش سه – آینده ی نگرش درست
معنای شکست
معنای موفقیت
راه بالیدن رهبران-  یادداشت ها