آیا در نرم‌افزار تدبیر، امکان جلوگیری از ثبت حواله درصورت بروز خطای موجودی منفی وجود دارد؟
برای جلوگیری از ثبت حواله‌هایی که دارای اقلامی با موجودی منفی می‌باشند، می‌بایست در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، چک‌باکس”جلوگیری از ثبت حواله در صورت بروز خطای موجودی منفی” را انتخاب نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.