نرم افزار اموال و دارایی های ثابت ، داشتن اطلاعات جامع و کامل از اموال و دارایی‌های ثابت سازمان برای مدیران واحد های تجاری بسیار ضروری است. اطلاع از وضعیت پلاک گذاری، استهلاک، نقل و انتقال، کنار گذاری، اسقاط، روشهای محاسبه استهلاک و محل نگهداری اجناس برای کنترل و نگهداری صحیح دارایی‌ها امری اجتناب ناپذیر است چرا که معمولا این دارایی‌ها بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت یا سازمان به‌شمار می‌روند. ( دریافت کاتالوگ )

امکان معرفی گروه‌ها و زیر گروه‌های دارایی.
امکان تعیین زیر گروه پیش فرض و حساب مرتبط به صورت خودکار.
امکان معرفی مراکز استقرار.
امکان معرفی تحویل گیرندگان دارایی.
امکان معرفی مراکز هزینه دارایی.
امکان معرفی اجزاء دارایی.
امکان معرفی دسته استهلاکی با توجه به روش‌های مختلف محاسبه استهلاک:

 

 • مستقیم به سال.
 • نزولی به درصد.
 • مجموع سنوات.

 

امکان محاسبه استهلاک در تاریخ تحصیل دارایی (تاریخ ورود یا خرید دارایی).
امکان صدور سند استهلاک.
امکان ثبت مشخصات دارایی با استفاده از عملیات خرید یا ورود دارایی.
امکان انتقال دارایی از حواله انبار.
امکان صدور سند مالی به صورت خودکار برای عملیات انجام گرفته بر روی دارایی.
امکان در نظر گرفتن مرکز هزینه دارایی، هنگام ایجاد ثبت مالی برای عملیات خرید دارایی.
امکان پیشنهاد شماره پلاک برای عملیات ورود و خرید دارایی‌ها، بر اساس پلاک آخرین دارایی ثبت شده.
امکان مرتب کردن پلاک دارایی به صورت عددی.

امکان ارایه صورت خلاصه بهای تمام شده.
امکان ارایه گزارش درختی دارایی‌ها با قابلیت گروه بندی بر اساس گروه و زیر گروه/مرکز استقرار/تحویل گیرنده.
امکان ارایه گزارش تغییرات مرکز هزینه دارایی‌ها.
امکان ارایه گزارش استهلاک و بهای تمام شده در سطح گروه/اقلام دارایی/مرکز هزینه، با در نظر گرفتن تغییرات مرکز هزینه.
امکان ارایه گزارش تحویل دارایی‌ها.
امکان ارایه دارایی‌ها به تفکیک گروه/زیر گروه/محل استقرار/تحویل گیرنده/مرکز هزینه، با قابلیت تغییر گروهی تحویل گیرنده/محل استقرار.
امکان ارایه کارت اموال.
امکان ارایه ریز محاسبات استهلاک با قابلیت نمایش دارایی‌های اسقاط شده.

امکان ارایه دفتر دارایی با قابلیت ثبت عملیات:

 • تعویض و نوسازی.
 • تعدیل قیمت دارائی.
 • تغییر دسته استهلاکی.
 • تغییر تحویل گیرنده.
 • تغییر مرکز هزینه.
 • نقل و انتقال.
 • تغییر پلاک.
 • کنار گذاری.
 • استفاده مجدد.
 • عدم استفاده موقت.
 • فروش.
 • اهداء.
 • تعمیر و نگهداری.
 • گسترش و الحاق.

جابجایی و نصب مجدد.

 • تغییر مرکز هزینه.

 

امکان ارایه دفتر عملیات دارایی بر اساس آخرین وضعیت دارایی به تفکیک عملیات انجام گرفته بر روی دارایی، با قابلیت فراخوانی:

 

 • دفتر دارایی.
 • کارت اموال.

امکان هشدار سیستم در صورت بدهکار شدن مانده استهلاک انباشته.