این سیستم که در نسخه ۲۰/۶ سیستم جامع مالی و اداری تدبیر آماده ارائه عمومی می باشد، در جهت تسهیل مدیریت قراردادهای بیمه تکمیلی برای موسسات طراحی و پیاده‌سازی شده است.
همان‌طور که می‌دانید در برخی از موسسات دولتی و خصوصی و در کلیه شرکت‌های تولید و توزیع برق، کارفرمایان برای ایجاد رفاه بیشتر برای کارکنان اقدام به بستن قراردادهای بیمه تکمیلی می‌نمایند. در این سیستم شما امکان ورود اطلاعات مربوطه به مشخصات و قواعد شرکت‌های طرف قرارداد مانند شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا و … را خواهید داشت. ( دریافت کاتالوگ)

امكان ورود اطلاعات مربوطه به مشخصات و قواعد شركت هاي طرف قرارداد.
ورود اطلاعات و كنترل كليه خدمات درماني مربوط به اين شركت‌ها و مشخصات آن‌ها از جمله سقف مبالغ قابل استفاده، فرانشيز و … .
امكان ثبت قراردادهاي بيمه هاي تكميلي در فاصله زماني اعتبار آن‌ها.
ورود ريز اطلاعات افراد تحت پوشش بيمه كننده.
امكان ورود اطلاعات درماني شامل تاريخ مراجعه، نوع خدمات درماني، مبالغ و … .
صدور سند حسابداري اتوماتيك براي پرداخت‌هاي نقد.
امكان ثبت اتوماتيك مبالغ پرداختي همراه با حقوق ماهانه.
تهيه ديسك بانك.
تهيه انواع گزارش‌هاي متنوع به تفكيك قراردادها، ريزخدمات و … .