با توسعه روز‌افزون تکنولوژی و همچنین وجود فضای رقابتی شدید بین سازمانها و شرکتهای مختلف امروزه رمز موفقیت هر سازمانی در گرو فروش مناسب محصولات و خدمات و همچنین پاسخ‌گویی سریع و منعطف به نیاز‌های مشتریان است. همچنین داشتن اطلاعات کافی از سوابق مشتری، ارائه به موقع صورتحساب، مدیریت درخواست‌ها و سفارش‌ها و برآورده نمودن به‌موقع آنها و اعمال سیاست‌های تشویقی و تخفیفی همراه با داشتن اطلاعات کافی در مورد موجودی محصولات و غیره، ضرورت وجود یک سیستم نرم افزاری منسجم و پویا را بیش از پیش طلب می نماید. ( دریافت کاتالوگ )

امکان طراحی گزارشات مورد نظر کاربر با استفاده از گزارشات پارامتریک.
امکان ارایه گزارش‌های متنوع از خرید و فروش و برگشتی‌ها.
امکان ارایه لیست تفصیلی قیمت‌ها و تخفیف‌های فروش به‌تفکیک نوع کالا/گروه کالا.
امکان ارایه گزارش گردش کالا در چند دوره مالی و به‌تفکیک انبار و قفسه.
امکان ارایه گزارش وضعیت تسویه فاکتورها بر اساس فاکتور خرید/فروش/خدمات با قابلیت‌های متنوع.
امکان ارایه گزارش عملیات خرید و فروش.
امکان ارایه گزارش مقایسه ای سفارش فروش، پیش‌فاکتور، درخواست تحویل، حواله و فاکتور.
امکان ارایه گزارش فصلی خرید و فروش.
امکان ارایه گزارش خواب کالا.
کامل / خلاصه

انعطاف پذیری در پشتیبانی از فرآیندها و چرخه‌های عملیاتی مختلف جهت صدور فاکتور فروش یا خرید.
امکان برقراری ارتباط کامل سیستم خرید وفروش با سیستم مالی، انبار، خزانه‌داری و سایر زیر سیستم‌های تدبیر.
امکان صدور فاکتور خرید/فروش/برگشت از خرید/ برگشت از فروش و پیش‌فاکتور، با امکان تسویه کل فاکتور یا قسمتی از آن.
امکان محاسبه مالیات و عوارض در فاکتور.
امکان استفاده از سناریوهای مختلف پیشنهاد قیمت در فرم‌های فاکتور مانند لیست قیمت‌های پیشنهادی با توجه به نوع مشتری، آخرین قیمت فروش کالا و آخرین قیمت فروش کالا به خریدار مورد نظر.
امکان ثبت تعداد نامحدود هزینه های خرید/ اضافات در فاکتورهای خرید و فروش.
کامل / خلاصه

امکان نمایش اخطار نقطه سفارش، حداقل و حداکثر موجودی/سررسید فاکتورها/سررسید تاریخ اعتبار پیش‌فاکتورها در آغاز کار سیستم.
امکان نمایش اخطار روی فروش‌های زیر قیمت تمام شده.
امکان کنترل اعتبار مشتری در فاکتور/پیش‌فاکتور.
امکان کنترل موجودی کالا در قفسه های انبار.
امکان مدیریت دسترسی گروه‌های کاربران.
امکان جلوگیری از دسترسی گروه‌های کاربران به موجودی کالا در فر‌م‌های عملیاتی کالا.
کامل / خلاصه

امکان معرفی تعداد نامحدود کالا و گروه‌بندی آنها.
امکان معرفی واحدهای سنجش، نرخ‌های تبدیل واحدهای مختلف و واحدهای فرعی برای هر کالا.
امکان تعیین درصد مالیات و عوارض برای هر کالا یا هر گروه از کالاها.
امکان پیاده سازی سیستم خوشه بندی کالاها (Batch number).
کامل / خلاصه

امکان معرفی خریداران و فروشندگان با ويژگی‌های متنوع.
امکان معرفی تفصیلی‌های شناور/مجموعه حساب‌های اشخاص برای خریداران و فروشندگان.
امکان تعیین مهلت پرداخت برای خریداران و فروشندگان.
امکان ارسال پیامک/پست الکترونیک برای گروهی از خریداران و فروشندگان.
امکان گروه‌بندی و تعیین محدوده جغرافیایی خریدار یا فروشنده.
کامل / خلاصه

امکان معرفی واسطه‌های فروش با تعداد نامحدود.
امکان انتخاب یک یا چند واسطه فروش در فاکتور فروش.
امکان استفاده از سناریوهای مختلف پورسانت برای واسطه‌های فروش.
امکان تسویه سهم واسطه‌ها در فاکتور فروش/برگشت‌از‌فروش/پیش‌فاکتور، با قابلیت صدور سند مالی جزئی یا تجمیع شده برای آنها.
کامل / خلاصه

امکان معرفی سریال‌های کالا و انتخاب آنها در کلیه فرم‌های عملیاتی کالا.
امکان انتقال موجودی سریال اول و دوم از دوره مالی قبل.
امکان درنظر گرفتن سریال‌های اول و دوم به عنوان محدوه سریال‌ها.
امکان تخصیص دوره گارانتی به هر سریال کالا.
کامل / خلاصه

امکان تسویه فاکتور با چک‌های تک حسابه یا چندحسابه و وجوه نقد صادره در همه دوره‌های مالی.
امکان تسویه چند فاکتور با یک چک یا مبلغ نقد.
امکان تسویه فاکتورها به‌صورت گروهی.
امکان فراخوانی معاملات اقساطی در فرم تسویه فاکتور.
کامل / خلاصه

امکان ارایه دفتر حساب مشتری.
امکان ارایه دفتر خرید و فروش.
امکان ارایه صورتحساب مشتری با قابلیت فراخوانی دفتر خرید و فروش/ دفتر اسناد دریافتنی.
کامل / خلاصه

امکان چاپ فاکتور فروش با سطرهای تسویه فاکتور.
امکان چاپ فاکتور خرید/فروش/پیش‌فاکتور با درنظر گرفتن مالیات و عوارض.
کامل / خلاصه

امکان جستجو و فیلتر سریع در تمامی گزارشات و ذخیره گزارش مورد نظر.
امکان نمایش تعداد دفعات چاپ فاکتور، قبل از چاپ مجدد آن.
امکان مرتب‌سازی آرتیکلها در فرم‌های عملیاتی کالا.
پشتیبانی از نمایندگی‌های فروش با استفاده از انتقال اطلاعات.
کامل / خلاصه