یکی از نيازهاي اساسی سازمان‌ها در راستای توسعه مدیریت و افزایش کارائی، ارسال کارهاي روزانه به اشخاص موردنظر در زمان معين و پيگيري های بموقع توسط مدیران می‌باشد. مديران در هر لحظه باید بتوانند با مشاهده کارتابل، از وضعيت کارها آگاه شده و در مواقع لزوم آنها را پیگیری نمایند.
سيستم کارتابل و گردش کار تدبیر با ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش انواع فرم‌های نرم افزار مالی و اداری تدبیر، پیگیری دقیق آنها و گزارش اقدامات انجام شده برروی آنها، امکان استفادۀ مطلوب از قابلیتهای این سیستم را برای کاربران فراهم نموده است. این سيستم بستري امن جهت انجام رويه‌هاي سازماني و يا به عبارت ديگر گردش کار سازمان در حوزه عملیاتی سیستم جامع مالی و اداری تدبیر فراهم نموده و ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ اﺳﻨاد ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ را ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ می‌نماید. ( دریافت کاتالوگ )

یکپارچگی کامل با سیستم جامع مالی و اداری تدبیر
کارتابل مشترک بین سیستم مالی و حقوق و دستمزد
امکان ایجاد و ارسال «کار» در سیستم با امکان تعیین نوع، محرمانگی و اولویت
امکان پیوست نمودن فایل، فرم سیستمی و لیست داده‌ به هرکار
امکان انتخاب و ارسال لیست‌های داده از تمام فرم‌ها و گزارشات سیستم‌ مالی و پرسنلی به کارتابل
امکان ایجاد آسان و سریع کارها با استفاده از کلیدهای میانبر، گزینه‌های منوی سیستم، منوهای شناور فرم‌ها و نوار ابزار اختصاصی
امکان بررسی تناوبی وضعیت کارتابل و باز کردن خودکار کارتابل در ابتدای برنامه
امکان استفاده از لیست کاربران و گروه‌های سیستم تدبیر
امکان ارسال مستقیم، رونوشت و رونوشت مخفی
امکان ثبت «اقدام» روی کار
امکان مشاهدۀ کارها به ترتیب جدید بودن یا داشتن اقدامات جدید
امکان ایجاد زنجیرۀ اقدامات (پاسخ/عطف به اقدام)
امکان ایجاد اقدامات خصوصی قابل مشاهده توسط ایجادکنندۀ کار
امکان تعیین انواع کارها و اقدامات به دلخواه کاربر
امکان بایگانی کارهای ارسالی و پوشه‌بندی کارهای دریافتی
امکان ارجاع کار و مشاهده و پیگیری کارها در زنجیرۀ ارجاع با کنترل دسترسی
کنترل دسترسی روی ارسال فرم‌ها و لیست‌های داده به کارتابل
کنترل دسترسی روی ردگیری سابقۀ ارجاعات فرم‌های عملیاتی
کنترل دسترسی مشاهدۀ فرم‌های عملیاتی و لیست‌های دادۀ پیوست شده به کار
امکان استثنا شدن خودکار کارهای از نوع محرمانه از گزارشات ارجاعات
امکان حفظ محرمانگی کار در ارجاع‌های مجدد
امکان ارسال فرم‌های سیستمی به کارتابل و ثبت هوشمند اقدامات خودکار در اثر تغییر وضعیت فرم‌ها
امکان ارسال گزارشات سفارشی با پارامترهای تعیین شده توسط کاربر به کارتابل
لیست فرم‌ها و اقدامات قابل ردگیری خودکار بر روی آن‌ها با استفاده از سیستم کارتابل:

 • امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت ثبت و برگشت و تأیید و تصویب روی فرم سند حسابداری
 • امکان ارسال مستقیم سند از طریق فرم سند یا ارسال تعدادی از اسناد از طریق فرم مدیریت اسناد حسابداری با قابلیت تعیین علت ارسال (ثبت، برگشت، تأیید و تصویب) و ایجاد خودکار موضوع و پاراف متنی کار متناظر
 • امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت تأیید و تصویب سند دریافت و پرداخت نقدی
 • امکان ردگیری خودکار انواع تغییر وضعیت چک‌های دریافتنی و پرداختنی
 • امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت تأیید و تصویب انواع فاکتور شامل خرید، فروش، خدمات، برگشت از خرید، برگشت از فروش و پیش‌فاکتور
 • امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت به ابطال پیش‌فاکتور
 • امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت تأیید و تصویب و ابطال قراردادهای خرید و فروش
 • امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت تأیید و تصویب و ابطال درخواست تحویل کالا به مشتری
 • امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت ثبت، برگشت و تأیید رسید و حوالۀ انبار
 • امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت ثبت، برگشت، تأیید و تصویب درخواست کالا
 • امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت ثبت، برگشت، تأیید و تصویب سفارش خرید و فروش
 • امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت تأیید، تصویب و ابطال فرم‌های عملیاتی سیستم تدارکات شامل درخواست خرید، استعلام قیمت، سفارش خرید و قرارداد خرید خدمات
 • امکان ردگیری خودکار تغییر وضعیت تأیید، تصویب، ابطال و نهایی سازی فرم‌های عملیاتی سیستم سفارشات خارجی شامل پروفرما، اعتبار اسنادی (L/C)، پرداخت نقدی (TT/Cash)، پرداخت حساب باز (OA)، بارنامه، صورتحساب (invoice)، کانتینر و برگۀ محاسبات پروفرما
 • امکان ردگیری سابقۀ فرم‌های عملیاتی در کارتابل