نسخه ۹٫۳ نرم‌ا‌فزار جامع مالی و اداری تدبیر شامل تغییرات الزام شده توسط سامانه صورت معاملات فصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی در بخش تهیه گزارش فصلی خرید و فروش، منتشر شده است.
علاوه بر تغییرات یاد شده، امکانات دیگری همچون: بلا اقدام نمودن چکهاي دريافتني، نحوه نمايش گزارش فصلي خريد و فروش براي خريداران و فروشندگان با شرايط مختلف، معرفي الگوي پردازش سريال اول و دوم، كپى اقلام از انتقال بين انبارها در سفارش فروش، كپى اقلام فرمول ساخت در انتقال بين انبارها و .. در این نسخه در دسترس قرار گرفته است. مستندات و راهنمای نرم‌افزار نیز به‌روزرسانی شده و اطلاعات جزئی‌تر از طریق کانال‌های ارتباطی واحد پشتیبانی شرکت در دسترس کاربران گرامی قرار گرفته است.‍