پشتيبانى از گزارشات چاپى طراحى شده در گزارشات سفارشى كاربر و امكان انتقال اطلاعات گزارش چاپى مرتبط با گزارش سفارشى از طريق فايلXML
امكان نمايش اطلاعات آمارى ستون‌هاى گزارش (تعداد٬ جمع٬ ميانگين٬ بيشينه و كمينه) در گزارشات سفارشى كاربر (آيتم كليك راست كنترل‌هاى نمايش اطلاعات آمارى گزارش در معرفى گزارشات سفارشى كاربر)
امكان استفاده از پارامترهاى ديگر گزارشات سفارشى كاربر در شرط اضافى نوع جستجوى استفاده شده در پارامتر (به عنوان مثال استفاده از @p1# يعنى از پارامتر اول با انديس ٠ استفاده شود)

امكان نمايش فرم كامل سند از طريق سيستم اموال با امكان فعالسازى مجدد قابليت نمايش سند به شكل پوسته (حالت قديمى) از طريق مديريت تنظيمات برنامه

امكان كپى از فرم مشابه در فرم ورود و خروج كالا
پشتيبانى از باركد در طراحى گزارشات چاپى (قابليت نمايش داده هاى گزارش به شكل باركد با امكان تغيير كلى تنظيم نوع توسط مدير سيستم و امكان تعيين عرض ميله‌ها و رنگ زمينه و رنگ ميله‌ها با استفاده از ويژگي‌هاى جارى اجزاي گزارشات چاپى)
امكان چاپ فرم‌هاى رسيد و حواله انبار منوط به تاييد و تصويب آن
انتقال اقلام فقط از سفارش خريدهاى تاييد شده در رسيد٬ ورود كالا و رسيد موقت انبار
طراحى مجدد فرم ايجاد/صلاح فرمول ساخت مشابه فرم ايجاد/اصلاح فاكتور
افزودن دو ستون مقدار فرعى اول و مقدار فرعى دوم به فروش باركدى

اضافه شدن ستون ماليات و عوارض به دفتر خدمات
افزايش ايندكس‌هاى چاپى اطلاعات حساب صندوق رسيدهاى سند صندوق از اطلاعات ٥ حساب صندوق به ٢٠ حساب صندوق
امكان انتخاب گروهى چك‌هاى برگشتى و وصول نشده در اسناد دريافتنى مربوط به فرم پرداخت

تنظيم مدير سيستمى تعداد اعشار قيمت و همچنين تعداد اعشار مقدار در سيستم سفارشات خارجى در كليك راست پروفرما

پشتيبانى از سررسيدهاى كاربر در سيستم سفارشات خارجى به شرح زير:

– قابل تعريف روى فرم‌هاى عملياتى شامل پروفرما٬ انواع پرداخت٬ بارنامه٬ صورتحساب٬ كانتينر و…

تاييد گروهى اسناد مالى ثبت شده توسط سيستم
امكان مشاهده ترازنامه به تفكيك مركز هزينه و پروژه
امكان جستجوى فيلترى در اجزاي بردار حساب در هنگام انتخاب حساب
اضافه شدن گزينه گزارش براساس كد در گزارشQ
انعكاس نام دريافت كننده/پرداخت كننده در شرح سند حسابدارى

امكان گزارش‌گيرى كالاهاى تحويلى به راننده در يك روز به صورت تجميعى در سيستم توزيع

اضافه شدن پيش فاكتور به گزارش وضعيت تسويه فاكتورها
افزودن گزينه ‘پيش فاكتورهاى با تاريخ اعتبار قبل از …’ در كليك راست دفتر خريد و فروش (نوع دفتر پيش فاكتور)
كنترل دسترسى گروه‌هاى ريالى به فرم‌هاى برگشت از خريد و برگشت از فروش
امكان استفاده از پورسانت بر مبناى كالا در پيش فاكتور
امكان بستن پيش فاكتور و تاثير آن بر روى فرم‌هاى عملياتى كه از پيش فاكتور استفاده می‌كنند
امكان ابطال گروهى پيش فاكتورها در دفتر خريد فروش
امكان درج شرح تكرارى در مقادير اول تا دهم ساير اطلاعات فاكتور فروش

امكان مشاهده فرم‌هاى عملياتى (فاكتور٬ رسيد٬حواله و…) در ليست‌هاى انتخاب