جستجوى نام الگو در فرم الگوهاى فرمول ساخت

امكان تعيين اعشار در فرم فرمول ساخت

عدم نمايش رسيد و حواله‌­هاى موقت كاملا تبديل شده به رسيد و حواله در انتقال از رسيد و حواله موقت

پشتيبانى فرم تحويل كالا به مشترى از جدول كاربر

گزارش رسيد و حواله‌­هاى تاييد نشده در گزارش مقدارى – دفتر عمليات

امكان تعيين تعداد سطوح گزارش كسرى مواد

امكان نمايش تخفيف سطرى/كلى در صورتحساب مشترى

گزارش سررسيد پيش فاكتور در گزارش پيش فاكتور باز

اضافه شدن ايندكس­‌هاى جدول كاربر متصل به فاكتور در چاپ (علاوه بر ايندكسهاى قديمى مربوط به مشترى)

امكان تاييد و تصويب فاكتور مرجوعى

امكان تجميع سطرهاى تكرارى با توجه به مبلغ واحد در چاپ فاكتور

گزارش سريال­‌هاى كالا به تفكيك مشترى

اضافه شدن امكان مشاهده رويدادها براى تسويه فاكتور

عدم نمايش كالا وابسته به انبار خاص با توجه به مديريت دسترسى به انبارها در ثبت سفارش فروش

اضافه شدن گزارش موجودى سريال­‌ها در گزارش‌­هاى كالا در منوهاى خريد و فروش و انبار و امكان ايجاد فيلترسازى در اين فرم

اضافه شدن گزينه نمايش كد كالا به صورت لاتين در فرم­هاى عمليات كالا

پشتيبانى كارتابل از وضعيت­‌هاى بستن و تاييد و تصويب درخواست تحويل كالا و بستن پيش فاكتور

امكان مرتب سازى آرتيكل­‌هاى كالا بر اساس واحد اندازه­‌گيرى

نمايش تفكيك براساس قفسه در فرم گزارش نقطه سفارش (مقدارى و ريالى) و نمايش هشدار

امكان ممنوع كردن كالا براى فرم­‌هاى رسيد و حواله انبار

اضافه شدن تابع سفارشى در فرمول محاسبه پورسانت

اضافه شدن تابع سفارشى در اشانتيون­‌هاى قابل ارائه

اضافه شدن گزينه گزارش گروه­‌بندى شده در كليه گزارشات

  • پشتيبانى از گردش تنخواه به صورت ثبت درخواست تنخواه، تاييد پرداخت، ثبت مصرف، درخواست بررسى مصرف، تاييد مصرف، ثبت خزانه‌­دارى در صورت نياز و صدور سند (پرداخت پس از مصرف)

– امكان تعريف انواع تنخواه جهت كنترل يا عدم كنترل سقف مبلغ تنخواه و سطر مصرف٬ نحوه پرداخت٬ مهلت تسويه و امكان انتقال مانده تنخواه­‌ها

– امكان محدود كردن دسترسى كاربران به تنخواه­‌هاى ايجاد شده توسط خودشان و يا گروه كاربريشان در مشاهده و عموم گزارشات سيستم تنخواه

– پشتيبانى از ارز (امكان ورود اطلاعات اصلى و مصرف تنخواه به شكل ارزى) و صدور فرم­‌هاى وابسته شامل فرم‌­هاى خزانه­‌دارى و سند مالى به شكل ارزی

– پشتيبانى سيستم كارتابل از گردش تنخواه و تشخيص تغيير وضعيت­‌هاى آن

–  گزارشات كنترلى روى تنخواه‌­هاى متعدد تاييد شده حساب در هنگام ثبت درخواست تنخواه و تاييد پرداخت آن جهت جلوگيرى از بروز اشتباه در ثبت تكرارى تنخواه

– پشتيبانى از مفاهيم حد تاريخ و حد مبلغ جهت اطلاع از امكان­پذير بودن ثبت درخواست تنخواه جديد براى درخواست كننده و هشدار روى عدم تحقق يكى از حدود در ثبت و تاييد پرداخت تنخواه جديد

–  پيشنهاد مبلغ و حد تاريخ و مبلغ تنخواه حساب بر اساس سابقه تنخواه­‌هاى تاييد شده در دوره مالى جارى

– امكان فيلتر و رسيدگى به تنخواه‌­ها به تفكيك تاريخ٬ وضعيت و كاربر

– امكان تعيين حساب ( قفل كردن) تنخواه كاربران (جهت جلوگيرى از بروز اشتباه هر كاربر فقط با حساب خودش درخواست تنخواه بزند)

– امكان مسدود كردن ثبت يا تاييد تنخواه براى حساب­‌هاى تعيين شده

– امكان تعيين دسترسى تاييد پرداخت با توجه به مبلغ تنخواه

– عدم امكان تغيير اطلاعات پايه­‌اى تنخواه بعد از تاييد با امكان تصحيح مبلغ قبل از درخواست بررسى و با دسترسى جهت صفر كردن مانده‌­ها در صورت تمايل

– امكان ثبت چند مرحله‌­اى پرداخت (ارتباط با چند فرم خزانه­‌دارى) و امكان استفاده از انواع پرداخت (نقد و چك) در ثبت خزانه­‌دارى تنخواه

– كنترل جمع مبالغ مصرف با مانده تنخواه و امكان ثبت اطلاعات تكميلى شامل نوع مصرف (هزينه يا دارايى)٬ ماليات و عوارض و شماره فاكتور خريد و اطلاعات رسيد انبار

– امكان تسويه فاكتور خريد از محل تنخواه

– امكان پيوست مستندات مصرف به رديف­‌های مصرف تنخواه

–  امكان استفاده از مانده تنخواه­‌هاى قبلى (انتقال مانده مصرف)

– امكان ثبت برگشت احتمالى مبلغ تنخواه در فرم دريافت خزانه­‌دارى

– امكان تاييد سطرى يا گروهى رديف­‌ها با دسترسى بعد از درخواست بررسى

– امكان تعيين حساب مصرف رديف‌­ها به صورت سطرى و گروهى

– امكان صدور سند مصرف تنخواه به صورت تجميعى يا غيرتجميعى با امكان انعكاس يا عدم انعكاس ماليات و عوارض

– امكان دلخواه‌سازی شرح آرتيكل­‌هاى سند تنخواه با امكان استفاده از فيلدهاى اطلاعاتى تنخواه

– نگهدارى و نمايش عمليات انجام شده روى تنخواه با ثبت اطلاعات كاربر و تاريخ و ساعت

–  امكان چاپ صورت خام مصرف تنخواه (جهت دريافت دستى اطلاعات مصرف)٬ صورت مصرف تنخواه و رديف‌­هاى تاييد نشده مصرف جهت پي­گيرى

– ايندكس‌­هاى چاپى اطلاعات اصلى تنخواه مطابق ترتيب فرم مديريت تنخواه­‌ها و اطلاعات مصرف مطابق فرم اطلاعات مصرف

– ايندكس‌­هاى چاپى اضافى اطلاعات اصلى تنخواه شامل ٥٠ براى مانده مجاز٬ ٥١ براى شماره پرداخت اوليه٬ ٥٢ براى شماره سند٬ ٥٣ شناسه تنخواه٬ ٥٤ جمع مبلغ رديف­‌هاى تاييد نشده

– امكان تعريف مهلت تسويه (در تعريف انواع تنخواه) و امكان تنظيم هشدار براى تنخواه‌­هاى تسويه نشده (عدم ثبت درخواست بررسى) در سررسيد

– امكان گزارش­گيرى تجميعى تنخواه‌­داران (حساب­‌هاى تنخواه)٬ مشاهده تعداد شارژ تاييد پرداخت شده و … با امكان مشاهده جزئيات تنخواه­‌هاى يك حساب

– امكان گزارش­گيرى گروهى تركيبى بر اساس اطلاعات تنخواه و اطلاعات مصرف (گزارش ريز عمليات تنخواه‌­ها)

امكان پيوست فايل به آرتيكل سند حسابدارى

امكان تعيين دسترسى براى ايجاد و انتخاب سند در فرم انتخاب سند حسابدارى

اضافه شدن گزارش ريز قيمت تمام شده محصولات و نيمه ساخته‌­ها در بهاى تمام شده

امكان گزارش­گيرى گروهى تركيبى بر اساس اطلاعات تنخواه و اطلاعات مصرف (گزارش ريز عمليات تنخواه­‌ها)