پردازش موازی ساماننمایشگاه نیکو کلام
پردازش موازی سامانشرکت کارآوران صنعت یدک خودرو(نمایندگی ۴۱۲۷ سایپا اهواز)