هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، شاغلین حرفه‌ای، دانشجویان و انجمن‌های علمی و حرفه‌ای حسابداری ایران، توسط دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران در روزهای ۳ و ۴ مهرماه ۱۳۹۸ با مضمون “حسابداری و فن‌آوری‌های نوین” برگزار گردید. شرکت پردازش موازی سامان ارائه‌دهنده نرم‌افزارهای جامع مالی و اداری تدبیر به عنوان یکی از حامیان برگزاری در این همایش حضور داشت.
در این همایش اساتید و دانشجویان مقالات خود را ارائه و از نظرات همکاران و هم‌پیشگان خود جهت بهبود و ارتقای آموزش و پژوهش حسابداری کشور بهره بردند. همچنین سخنرانی‌های مناسبی مرتبط با حوزه فن‌آوری و استفاده از آن در حسابداری و حسابرسی ارائه شد.