همکاری با شرکت پردازش موازی سامان

نام و نام خانوادگي (الزامي):

ايميل (الزامي):

شماره تماس (الزامي):

جنسيت (الزامي):

عنوان شغلي (الزامي)

حقوق درخواستی:

وضعیت فعلی اشتغال (الزامی):

رشته تحصيلي:

آخرين مقطع تحصيلي:

سوابق کاري:

علت ترک یا عدم علاقه به ادامه کار در آخرین محل خدمت:

فایل رزومه (الزامی)(پسوندهای مجاز: pdf، doc, docx):

متقاضیان می توانند در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس ایمیل job@sppc.co.ir ارسال نمایند .