به دنیا آمده ایم تا كاری را انجام دهیم نه اینكه همه كارها را انجام دهیم.
امروزه حجم دانش بشری چنان گستره ای یافته كه تخصص را تا حد زیادی الزامی نموده است. هر روز بیش از چهار هزار عنوان كتاب در جهان منتشر می شود و بیش از یك میلیون صفحه الكترونیكی به اینترنت افزوده میگردد. در چنین زمانه ای بسیار دور از ذهن است كه بتوان حكمایی را تصور نمود كه همزمان به چند شاخه از علوم تسلط داشته باشند.
بنابراین در مقطعی از تاریخ بشری ایستاده ایم كه بیش از هر زمان دیگری عبارت همه چیز را همگان دانند مصداق یافته است.
كمی مایوس كننده بنظر میرسد ولی اگر با دقت به این قضیه نگاه كنیم می بینیم كه جهان دائم در حال تغییر است و هر روز علوم جدید با شاخ و برگ فراوان گسترش پیدا می كنند و در چنین شرایطی شما حتی اگر در یك كشور كوچك یا در یك سازمان كوچك هم باشید، نمی توانید به تنهایی از عهده همه امور برآیید و یا بقولی علامه دهر باشید.
پس چاره چیست؟ تنها راه پیش روی بشر كار گروهی و تیمی است. شما هر چقدر هم كه دانشمند و توانا باشید نمی توانید به تنهایی همه كارها را به انجام برسانید. امروزه برای انجام هر کار مهمی، باید یك تیم قوی تشكیل داده و با تقسیم كار مناسب، هر كس را با توجه به تخصص اش در جای مناسب خود قرار دهید و بازخورد مناسب را دریافت نمایید.
متاسفانه اغلب اوقات در سازمانهای ایرانی كار تیمی به فراموشی سپرده می شود و فرد محور بودن و تك روی جایگزین آن میگردد و این امر، برای هر سازمانی می تواند سم مهلكی باشد. تجربه نشان داده در كشور ما كار تیمی ارزش چندانی نداشته و تك روی در همه امور از سازمانهای تجاری گرفته تا تصمیم گیری های خانوادگی به وفور یافت می شود بطوریكه اگر كمی دقت كنیم می بینیم كه حتی در ورزش نیز ما در رشته های انفرادی مثل كشتی و وزنه برداری موفق بوده ایم اما در ورزشهای گروهی مثل فوتبال سالهاست موفقیتی كسب نكرده ایم و قطعا این بدان معنی نیست که ما در این ورزشها استعدادهای بالقوه نداشته ایم. واقعیت این است که ما ایرانیها بطور فردی از هوش و استعداد خوبی برخوردار هستیم ولی وقتی داخل یك تیم قرار می گیریم نمی توانیم از همه ظرفیتهایمان استفاده کنیم.
شاید بخشی از این مشكل ریشه در فرهنگ ما داشته باشد ولی مطمئنا با تمرین كار گروهی و اعتقاد به این امر كه هر یک از ما مشابه حلقه های یك زنجیر هستیم خواهیم توانست به این مشکل غلبه کنیم. یكی از كارهایی كه در زمینه فرهنگ سازی كار تیمی میتوانیم انجام دهیم این است كه كودكانمان را از خردسالی در تیم ها و گروههای مختلف قرار داده و بازیهای گروهی را به آنان توصیه نماییم تا با فرهنگ کار تیمی بزرگ شوند. بدون تردید وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادهای آموزشی و تربیتی، میتوانند نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا کنند.
مرتضی نیازی
نوشته شده در تاریخ : ۱۹ شهریور ۱۳۹۰