تعداد بلوک: ۹ | پرسش و پاسخ های حقوق و دستمزد

در صورتی که تاریخ ویندوز شما با تاریخ روز مغایرت داشته باشد، احتمال بروز این مشکل وجود دارد. ابتدا تاریخ ویندوز خود را به تاریخ روز تغییر داده، سپس فرم مذکور را دوباره احضار کنید. مشکل شما احتمالاً برطرف می شود.

در صورت بروز این مشکل می بایست سیستم پرسنلی و حقوق و دستمزد تدبیر را در یک مسیر دیگر نصب نمائید.

در فرم لیست بیمه، دکمه  1 را کلیک نمائید تا پنجره تغییر فرم به نمایش درآید. از منوی شناور این فرم، گزینه تنظیم کاغذ را انتخاب نمایید تا فرم تنظیم کاغذ به نمایش درآید.

2

 در این فرم تمام حواشی را صفر قرار دهید و با کلیک دکمه 3، از این فرم خارج شده و با فشردن کلید ترکیبیALT+S،  فرم را ذخیره نمایید. با کلیک مجدد دکمه 4، مشکل فوق برطرف خواهد شد.

نکته: برای احضارفرم لیست بیمه، از منوی گزارشات، گزینه لیست بیمه را انتخاب کنید.

در فرم تنظیمات محیطی، برگه تنظیمات عمومی را انتخاب نمائید تا فرم زیر به نمایش در آید.
1
 در این فرم، چک باکس سطر صفر بیمه با حکم استعلاجی را فعال نمایید. سپس در فرم احکام حقوقی  با استفاده از دکمه جدید، یک حکم حقوقی جدید از نوع مرخصی استعلاجی برای پرسنل مورد نظر تعریف نمائید.
2
سپس از منوی گزارشها، روی گزینه لیست بیمه کلیک نمائید تا فرم گزارش لیست بیمه نمایان گردد.
3
همانطور که در این فرم مشاهده می نمائید، برای ارائه لیست بیمه اسفند ماه، یک ردیف اطلاعاتی با مقادیر صفر برای آقای بهرام صدری با ذکر عبارت استعلاجی در ستون تاریخ ترک کار درج گردیده است.
بله. در فرم تنظیمات محیطی برگه تنظیمات عمومی را کلیک نمائید.
1
در این فرم چک باکس دیسکت بیمه با فرمت جدید را فعال نمائید. سپس در فرم معرفی مشاغل زمان معرفی مشاغل، در فیلد کد کاراکتری شغل (بیمه)، کد کاراکتری مربوطه را وارد نمائید.
2
نکته: کد کاراکتری شغل فقط در دیسکت بیمه مشاهده خواهد شد.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

در فرم معرفی کسور، عامل مالیات را به عنوان یکی از کسور معرفی نمائید.

1

سپس دکمه ویژگیها را کلیک نمائید تا فرم ویژگیهای عامل (مالیات) احضار گردد.

2

همانطور که مشاهده می کنید، دکمه فرمول محاسبه غیر فعال است. چنانچه بخواهید برای عامل مالیات، فرمول محاسبه تعریف نمائید، می بایست روی سطر مورد نظر از فرم ویژگیهای مالیات، کلیدEnter را فشار دهید تا فرم فرمول محاسبه مالیات احضار گردد. (در حالت عادی نمی توان فرمول محاسبه برای آن تعریف کرد.)

 در این فرم با کلیک دکمه انتخاب پارامتر، می توانید پارامترهای مورد نظر در محاسبه مالیات را از لیست پارامترها با استفاده از دکمه انتخاب پارامتر انتخاب نمائید و فرمول محاسبه را تعیین نمایید.

3

بله، در فرم احکام حقوقی یک حکم حقوقی جدید از نوع ترک خدمت برای پرسنل مورد نظر تعریف نمائید و از لیست باز شدنی نوع حکم:، گزینه ترک خدمت را انتخاب نمائید.

1

 با کلیک دکمه 2 ،یک سطر جدید در لیست احکام حقوقی برای شخص مورد نظر ایجاد خواهد شد.

 سپس از فرم تنظیمات محیطی، برگه تنظیمات عمومی را انتخاب نمایید.

3

 در این فرم، چک باکس سطر صفر در لیست بیمه در ماه بعدی، را فعال نمایید.

4

 همانطور که مشاهده می نمائید برای ارائه لیست بیمه بهمن ماه، در فرم گزارش لیست بیمه یک ردیف اطلاعات با مقادیر صفر برای آقای رضا حیدری با ذکر تاریخ پایان خدمت در ستون تاریخ ترک کار درج گردیده است.

در فرم مدیریت گزارشات، کلید ترکیبی Alt+Y را فشرده تا پیغام زیر ظاهر گردد:
1
 با تأیید این فرم،  فرم پیش نمایش چاپ را به صورت عمودی می توانید ملاحظه نمایید.