مدرس: سرکار خانم مجد

آموزش “امکان پیشنهاد خودکار شماره درخواست خرید تدارکات بر اساس نوع درخواست و انبار” در نرم‌افزار تدبیر

برای پیشنهاد خودکار شماره درخواست خرید در سیستم تدارکات بر اساس نوع درخواست خرید (داخلی/ خارجی) و انبار انتخاب شده، از گزینه “پیشنهاد خودکار شماره درخواست خرید بر اساس نوع و انبار” در منوی شناور فرم درخواست خرید در سیستم تدارکات استفاده نمایید.

ویدیوها و نکات مهم آموزشی نرم‌افزار جامع مالی اداری تدبیر در کانال رسمی تلگرام ما قابل مشاهده است.
 جهت عضویت در کانال رسمی تلگرام کلیک نمایید.