پردازش موازی سامانشرکت ایرانیان اطلس(اطلس مال)
پردازش موازی سامانشرکت تهران برکلی
پردازش موازی سامانشرکت زاگرس بنای دنا
پردازش موازی سامانشرکت پاکسوز موتور
پردازش موازی سامانشرکت فولاد نرمه ایرانیان
پردازش موازی سامانشرکت صنعتی و معدنی خودکفایان معدن
پردازش موازی سامانشرکت مهرآراد
پردازش موازی سامانشرکت تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۱۹
پردازش موازی سامانشرکت سد افزار
پردازش موازی سامانشرکت شن و ماسه راهگرد بندر
پردازش موازی سامانشرکت اندیشه گستران عمران و معماری
پردازش موازی سامانشرکت ره آورد سازندگی آزادگان (رسا)
پردازش موازی سامانشرکت ماشین سازان کیمیا صدر
پردازش موازی سامانشرکت ساحل بیکران آریا
پردازش موازی سامانشرکت باروبنای زمان
پردازش موازی سامانشرکت کالوت
پردازش موازی سامانشرکت نصب گستر فولاد
پردازش موازی سامانشرکت مهندسی فرآیند تصفیه سبز
پردازش موازی سامانشرکت پایاب کوثر
پردازش موازی سامانشرکت پادمان صنعت پارسیان
پردازش موازی سامانشرکت تریلی مارین
پردازش موازی سامانشرکت زمین ران روش
پردازش موازی سامانشرکت توسعه گستر آراکس
پردازش موازی سامانشرکت صنعت ساختمان آسمانه
پردازش موازی سامانشرکت مهندسی توسعه آسیا کیش