مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | کنترل اسناد حسابداری – بخش اول

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

سیستم حسابداری تدبیر به عنوان مولفه اصلی و مرکزی نرم‌افزار جامع مالی و اداری تدبیر، وظیفه نگهداری و مدیریت کلیه اسناد حسابداری ایجادشده توسط زیرسیستم‌های مختلف برنامه را به عهده دارد. قبل از ثبت اسناد حسابداری لازم است که در واحد مالی شرکت، کنترل‌ها و بررسی‌های لازم روی کلیه اسناد صادره به صورت روزانه انجام گیرد.
در این مجموعه از ویدیوها، با امکاناتی که برای کنترل اسناد حسابداری در برنامه حسابداری تدبیر طراحی و پیاده‌سازی شده آشنا خواهید شد.