مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان کنترل دسترسی به دوره مالی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم‌افزار جامع مالی و اداری تدبیر در صورتی که تمایل داشته باشید برای هر یک از گروه‌های کاری تعریف‌شده در سیستم، محدودیت دسترسی به دوره‌های مالی در نظر بگیرید، می‌توانید از گزینه “کنترل دسترسی به دوره‌های مالی” در فرم مدیریت دوره‌‌های مالی استفاده نمایید.