مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان ارایه گزارش ریز عملیات حسابها – بخش دوم

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم حسابداری نرم‌افزار تدبیر به منظور تهیه گزارش ریز عملیات حسابها با درنظرگرفتن کلیه اسناد حسابداری (اعم از ثبت شده، ثبت نشده و حتی ناتراز) می‌توانید از گزینه “گزارش روی کلیه اسناد” استفاده نمایید.
همچنین درصورتی که تمایل داشته باشید گزارش ریز عملیات حسابها را با درنظر گرفتن کلیه دوره‌های مالی موجود در سيستم تهيه نمایید، می‌بایست گزینه “گزارش روی کلیه اسناد مالی” را فعال نمایید.