مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | گزارش مقایسه عملکرد حسابها

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم جامع مالی و اداری تدبیر، هر رویداد مالی به بدهکار یا بستانکار یک حساب در سطح کل، معین یا تفصیلی ثبت می‌شود. در نرم‌افزار حسابداری تدبیر، گزارشهای مختلفی برای مشاهده، تحلیل و مقایسه گردش و مانده این حسابها در مقاطع زمانی مختلف طراحی شده است.
در این ویدیو با گزارش مقایسه عملکرد حسابها در برنامه حسابداری تدبیر آشنا خواهید شد.