مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | گزارش کنترل ثبتهای سیستمی و غیر سیستمی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم جامع مالی و اداری تدبیر، کلیه زیرسیستم‌ها آرتیکل‌های مالی مربوط به عملیات خود را به صورت خودکار در سیستم حسابداری ایجاد می‌کنند. این آرتیکل‌ها در سیستم حسابداری تدبیر، ثبتهای سیستمی و آرتیکل‌های مالی ایجادشده توسط کاربر ثبتهای غیرسیستمی نامیده می‌شوند.
در این ویدیو، با گزارش کنترل ثبتهای سیستمی و غیر سیستمی در برنامه حسابداری تدبیر آشنا خواهید شد.