یلدا می‌رسد تا با نفس‌های زمستانی و سردش، آدم‌ها را برایِ گرم شدن به هم نزدیک کند، کینه‌ها را بشوید و دل‌ها را صاف‌تر از همیشه کند.
یلدا یعنی؛ آدم‌ها برایِ سلامتِ نفس و جانشان و برایِ زنده ماندن؛ عشق می‌خواهند و شاید ناب‌ترین حالتِ عاشقی، از سمتِ کسانی باشد که کنارشان قد کشیده‌ای و جزءِ لاینفکِ بهترین خاطراتِ تواند. همان‌ها که با گرمیِ حضورشان، جهان را جایِ بهتری می‌کنند برایِ زیستن …یلدا یعنی قدرِ باهم بودن‌ها را بدانیم که بیشتر کنارِ هم باشیم که حواسمان به ناب‌ترین‌های زندگی‌مان باشد و برای هم به اندازه تمام دانه‌های برف، آرزوی خوب کنیم.
یلدایتان مبارک