استخدام در تدبیر - اردیبهشت ۹۵

لطفا موقعیت شغلی مد نظر خود را انتخاب و فرم متناظر را پر کنید. لطفا در انتخاب موقعیت شغلی دقت کنید و فقط برای یک موقعیت شغلی فرم پر کنید. پس از تکمیل فرم و کلیک بر روی دکمه ارسال باید پیامی مبنی بر دریافت صحیح اطلاعات دریافت کنید.

جهت درخواست استخدام برای سمت کارشناس تست و مستندسازی نرم افزار اطلاعات زیر را وارد و ارسال کنید:

نام و نام خانوادگی (الزامی):

ایمیل (الزامی):

شماره تماس (الزامی):

جنسیت (الزامی):

وضعیت فعلی اشتغال (الزامی):

رشته تحصیلی:

آخرین مقطع تحصیلی:

حقوق درخواستی:

سوابق کاری:

علت ترک یا عدم علاقه به ادامه کار در آخرین محل خدمت:

لطفا درباره میزان آشنایی خود با هر یک از این مباحث توضیح دهید: نرم افزارهای مالی و اداری، SQL Server و بانکهای اطلاعاتی، مایکروسافت آفیس :

فایل رزومه (پسوندهای مجاز: pdf، doc, docx):

جهت درخواست استخدام برای سمت کارشناس نگهداری وب سایت اطلاعات زیر را وارد و ارسال کنید:

نام و نام خانوادگی (الزامی):

ایمیل (الزامی):

شماره تماس (الزامی):

جنسیت (الزامی):

وضعیت فعلی اشتغال (الزامی):

رشته تحصیلی:

آخرین مقطع تحصیلی:

حقوق درخواستی:

سوابق کاری:

علت ترک یا عدم علاقه به ادامه کار در آخرین محل خدمت:

لطفا درباره میزان آشنایی خود با هر یک از این مباحث توضیح دهید: وردپرس، سئو، لینوکس، MySQL، PHP، HTML، CSS، Javascript :

فایل رزومه (پسوندهای مجاز: pdf، doc, docx):

جهت درخواست استخدام برای سمت برنامه نویس اطلاعات زیر را وارد و ارسال کنید:

نام و نام خانوادگی (الزامی):

ایمیل (الزامی):

شماره تماس (الزامی):

جنسیت (الزامی):

وضعیت فعلی اشتغال (الزامی):

رشته تحصیلی:

آخرین مقطع تحصیلی:

حقوق درخواستی:

سوابق کاری:

علت ترک یا عدم علاقه به ادامه کار در آخرین محل خدمت:

لطفا درباره میزان آشنایی خود با هر یک از این مباحث توضیح دهید: C++، SQL Server، نرم افزارهای مالی و اداری :

فایل رزومه (پسوندهای مجاز: pdf، doc, docx):