آدیداس با تعطیلی فروشگاه‌‌های فیزیکی به سمت فروش آنلاین می‌رود