عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها با انتشار گزارش مالی تابستان آلفابت