موقعیت کنونی:»Tag:آموزش مودیان تدبیر
­

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر – امکان مدیریت کپی قیمت کالا – بخش اول

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر – امکان بررسی تطابق کلید خصوصی و کلید عمومی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر – امکان اجباری بودن تعیین روش تسویه فاکتور

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر – امکان اجباری بودن ورود شناسه یکتای حافظه مالیاتی در فرم مشخصات شرکت

نکات مهم و الزامات سامانه مودیان در یک نگاه

مشاهده صورتحسابهای ارسالی در سامانه مودیان

ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان

مراحل ارسال صورتحساب شرکتها توسط نرم افزار Tadbir Tax، به صورت آنلاین

انتخاب واحد مالیاتی در فرم معرفی واحد اندازه گیری

نحوه دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی