هوش مصنوعی اندروید فرآیند کپی و پیست را تسهیل می‌کند