موقعیت کنونی:»Tag:آیا میدانید
­

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان ایجاد سطر برای حواله و رسید موقت وجود دارد؟

توسط |اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۷|آموزش نرم افزار تدبیر, انبار, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان ایجاد سطر برای حواله و رسید موقت وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان تنظیم تعداد اعشار برای مقدار و مبلغ در کلیه فرم‌های عملیاتی سیستم خرید و فروش/ انبار وجود دارد؟

توسط |اسفند ۷ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ, عمومی|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان تنظیم تعداد اعشار برای مقدار و مبلغ در کلیه فرم‌های عملیاتی سیستم خرید و فروش/ انبار وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان تعیین قیمت اقلام کالا در فرم ثبت سفارش فروش وجود دارد؟

توسط |بهمن ۲۵ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ, خرید و فروش|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان تعیین قیمت اقلام کالا در فرم ثبت سفارش فروش وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان تعیین پورسانت به‌صورت گروهی برای گروه کالا وجود دارد؟

توسط |بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان تعیین پورسانت به‌صورت گروهی برای گروه کالا وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان کپی سایر اطلاعات پیش‌فاکتور به فاکتور فروش وجود دارد؟

توسط |بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان کپی سایر اطلاعات پیش‌فاکتور به فاکتور فروش وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان غیرفعال نمودن گزینه مقادیر فرعی اول و دوم در کلیه فرم‌های عملیاتی وجود دارد؟

توسط |دی ۱۳ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان غیرفعال نمودن گزینه مقادیر فرعی اول و دوم در کلیه فرم‌های عملیاتی وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان تغییر گروهی سرویس‌کار در فرم درخواست کار در سیستم خدمات وجود دارد؟

توسط |دی ۱۳ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان تغییر گروهی سرویس‌کار در فرم درخواست کار در سیستم خدمات وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان کپی اقلام از فرم انتقال بین انبارها در فرم سفارش فروش وجود دارد؟

توسط |دی ۱۰ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر، امکان کپی اقلام از فرم انتقال بین انبارها در فرم سفارش فروش وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان چاپ گروهی اسناد وجود دارد؟

توسط |آذر ۹ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید در نرم‌افزار تدبیر امکان چاپ گروهی اسناد وجود دارد؟ بسته هستند

آیا می‌دانید برای فعال کردن کنترل سریالهای جدید در فرم‌های عملیاتی چه باید کرد؟

توسط |آذر ۳ام, ۱۳۹۶|آموزش نرم افزار تدبیر, پرسش و پاسخ|دیدگاه‌ها برای آیا می‌دانید برای فعال کردن کنترل سریالهای جدید در فرم‌های عملیاتی چه باید کرد؟ بسته هستند