آمریکایی‌ها از Summit قوی‌ترین ابررایانه جهان رونمایی کردند