ساخت دستگاهی جدید با توانایی ساخت شکل‌هایی از حیات به صورت کاملا مصنوعی