الگوریتم جدید مسیریابی هوشمند در خودروها به کاهش ترافیک سنگین کمک می‌کند