جان مکافی از نسخه اولیه امن‌ترین گوشی هوشمند جهان رونمایی کرد