انسان های باهوش زمان کمتری را با دوستان شان صرف می‌کنند!