تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نه‌ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز(مولانا)