سوفیا؛ اولین و مدرن‌ترین ربات زن در مقر سازمان ملل متحد