استفاده از سیستم نرم‌افزاری جهانی برای مبارزه با مالاریا