اما و اگرهای نگه‌داشتن گوشی در شارژ بعد از ۱۰۰ درصد شدن