دوربین‌های مداربسته در مسکو به فناوری تشخیص چهره مجهز می‌شوند