کاربران فیس‌بوک دیگر به ارسال مطالب شخصی علاقه ندارند