لقب پرفروش ترین برند گوشی در سال ۲۰۱۷ به سامسونگ تعلق گرفت