تا سال ۲۰۲۰ محبوبیت پنل‌ اولد از ال سی دی پیشی می‌گیرد