فاصله بین سود عملیاتی اپل و سامسونگ به پایین‌ترین میزان خود رسید