حملات گسترده باج‌افزار Petya به فرودگاه‌ها و بانک‌های سراسر جهان