توقف فروش ویندوز ۷ و ویندوز ۸٫۱ به سازندگان کامپیوتر