اطلاعات وبینار | شرکت پردازش موازی سامان

هزینه: رایگان

ارائه دهنده:
احمد غفارزاده
(از اساتید برجسته مالیاتی کشور)

محورهای اصلی این وبینار:

۱) تعاریف و کلیات

۲) تشریح مرحله ماده ۲۳۸ ق م م و اصلاحات انجام گرفته

۳) هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و نحوه رسیدگی هیات‌ها

۴) نحوه شکایت به شورای عالی مالیاتی و ترتیبات رسیدگی

۵) تبیین مرحله دیوان عدالت اداری و هیات ۲۵۱ مکرر

۶) نحوه تهیه لوایح

۷) مواعد قانونی و کیفیت رای‌های صادره